fbpx
fecebook instagram YT wa
zadzwoń

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wysyłając niniejszy formularz:
a) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania;
b) oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdujących się tutaj.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ Slow Age:

Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, a także z formularza umówienia wizyty, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty) lub sami podacie nam swoje dane osobowe.
Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ Slow Age:

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dens-med Agnieszka Koczynasz, ul. S. Starzyńskiego 2, 35-508 Rzeszów, NIP: 8131035983, REGON: 690322574, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. występujący pod marką CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ Slow Age i zwana dalej „Slow Age” lub „Administrator”.
Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,
w przypadku kandydatów do pracy – podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest obowiązkowe, a Slow Age może przetwarzać wskazane dane bez konieczności wyrażenia zgody przez kandydata do pracy; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty;
art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – w celu prowadzenia rekrutacji;
zgody na przetwarzanie danych:
dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Slow Age podanych danych w celu umówienia wizyty,
kontaktując się z Slow Age za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Slow Age podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Slow Age zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Slow Age danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Rzeszowie ul. Graniczna 4b lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Czas przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane:
w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem;
w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

6. Udostępnianie danych innym podmiotom
Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

7. Profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Rzeszowie ul. Graniczna 4b lub na adres mailowy Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Prawo wniesienia sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Rzeszowie ul. Graniczna 4b lub na adres mailowy Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.