fbpx
fecebook instagram YT wa
zadzwoń

INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Serwisu www.slowage.pl jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dens-med Agnieszka Koczynasz, ul. S. Starzyńskiego 2, 35-508 Rzeszów, NIP: 8131035983, REGON: 690322574, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. występujący pod marką CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ Slow Age
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

INFORMACJE O COOKIES

Czym są pliki „cookies”?
Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony, tzw. pliki „cookies”. Pliki „cookies”, czyli tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie) przeznaczone do sprawniejszego korzystania ze Strony internetowej. Dane te ułatwiają poruszanie się po Stronie internetowej, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają Stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji.

Do czego używamy plików „cookies”?
Plików cookies używamy w celu optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony, z wyłączeniem możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Pliki te pozwalają sprawdzić, jaką popularnością cieszy się Strona, ile osób ją odwiedza, które jej elementy przyciągają największą uwagę Użytkowników, a które sprawiają im najwięcej kłopotów.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania się ze Strony internetowej lub do wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika żadnych wirusów albo innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Jak usunąć pliki „cookies”?
Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Te ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Opcje dotyczące zarządzania plikami „cookies” są zazwyczaj dostępne w Ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami „cookies” dostępne są zazwyczaj w Pomocy dla danej przeglądarki internetowej.

Zastosowane przez Użytkownika ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na funkcjonalność korzystania ze Strony internetowej, utrudnić to korzystanie lub je uniemożliwić.

INFORMACJE W FORMULARZU

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

LOGI SERWERA

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
czas nadejścia zapytania,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.
Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.